Humørfylt møte med skjenkere på flyttefot

Formannskapet i Stavanger vedtok enstemmig å ikke anke dommen mot selskapet Restaurant Invest.