• Randi Mydland

Vil bygge gigantanlegg for storfe