• FOTO: Viktor Klippen

Amfi vil vokse i sørvest

Den Thon-dominerte kjøpesenterkjeden Amfi overtar driftsansvaret for M44 på Bryne og Eikunda i Egersund. I Sandnes sentrum vil Amfi utvide sitt eget kjøpesenter.