• Norsk Helikopter

Sola-selskap får milliardoppdrag