- Terje Vareberg er mannen for StatoilHydro

Eldar Myhre, konsern— tillitsvalgt i Aker Kværner, mener Terje Vareberg bør overta etter Eivind Reiten. Flere andre aktører er positive til hans kandidatur.