• 44 prosent av de over 60 oppgir at de bruker kortet hver gang de handler dagligvarer. Fredrik Refvem

Nå bruker også de eldre kortet

44 prosent av de over 60 oppgir at de bruker kortet hver gang de handler dagligvarer.