Skal granske Lunde-selskapet Norsk Båtsenter AS

Toll— og avgiftsmyndighetene har mottatt tips om uregelmessigheter i virksomheten til Norsk Båtsenter i Bergen, og vil gjennomføre ettersyn i bedriften.