• Striden om skipsreder Ole Schrøders arv har vart i fire år. Her er rederen selv i 1979. Grundseth, Dag W./Aftenposten

Advokat får ikke beholde skipsreders formue

Den bitre arvestriden er avgjort. Høyesterett har forkastet anken fra advokat Wilfred Rhode Garder i striden om arven etter skipsreder Ole Schrøder.