• - Leverandørene vil ikke gi oss lavere priser. De tar seg bedre betalt i Norge, sier kjøpmann Christian Lykke i Bunnpris. Kjell Evensen/Handelsbladet FK.

Tror nordmenn må betale ekstra

Globale merkevaregiganter vet at nordmenn er villige til å betale. Dermed tar mange leverandører høye priser i Norge, mener matkjedene.