Banksjefene er avventende

Ingen banker bekrefter at de vil bruke milliardene i bankpakken.