Forbundsdagen stemte ja til utvidet krisefond

Den tyske Forbundsdagen har med stort flertall stemt for å styrke EUs midlertidige krisefond. 523 stemte for, mens 85 stemte mot.