- Kunnskapsløftet virker

Høyre mener Kunnskapsløftet må få sin del av æren for at norske elever nå leser bedre enn for tre år siden.