• Det står bra til med den norske økonomien til tross for finanskrisen, men IMF er bekymret for økningen innen sykelønns- og trygdeutbetalinger. Scanpix

IMF: - Norge må bremse sykelønnsutbetalinger

Det internasjonale pengefondet (IMF) har nesten bare godt å si om tilstanden i norsk økonomi og de tiltakene regjeringen har satt i verk for å dempe virkningen av finanskrisen.