Fremdeles høye konkurstall

I løpet av årets ni første måneder har antallet konkurser økt med 55 prosent i forhold til samme periode i 2008. Lite tyder på at konkurstallet vil synke, men det ser ut til å flate noe ut.