• Bemanningsbyråene har vært gjennom en veldig vanskelig periode etter oljeprisfallet i 2014. Nå må de påta seg en større risiko etter en lovendring som krever at de som jobber hos dem skal få garanti for en viss stillingsprosent. Jarle Aasland

Bemanningsbyråene må ta større risiko

– Dette var ikke en lovendring som vi ønsket oss, og vi påtar oss nå en større risiko, sier direktøren i Personalhuset i Stavanger.