Speta­lens nye aksjeduo: – Null problem med å inves­tere i fossil energi

Standard Drilling selger båter og satser pengene på børs. Forvalterduoen Espen Westeren og Espen Fjermestad skal løfte avkastningen for Øystein Stray Spetalen og de andre eierne.

NYE KOSTER: Standard Drilling skal bytte ut supplybåter med børsinvesteringer, og Espen Westeren (t.v.) og Espen Landmark Fjermestad skal lede nysatsingen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Øystein vil at vi skal bli det beste investeringsselskapet innen energi, shipping og råvarer, sier Espen Landmark Fjermestad.

Han er nyansatt investeringssjef i Standard Drilling, selskapet som ble etablert av investormilliardær Øystein Stray Spetalen i slutten av 2010 for å hamstre byggekontrakter for borerigger i Singapore.

Til tross for hva navnet antyder, solgte Standard Drilling sin siste byggekontrakt i 2012, uten å ha tatt levering av en eneste rigg.

Riggkontraktene ble solgt med solid gevinst, men en senere satsing på offshore supplyskip etter oljekrakket i 2016 ble ikke like vellykket.

Nå vurderes salg av de resterende skipene for å frigjøre midler til investeringer i børsnoterte aksjer og derivater innen sektorer som shipping, offshore, råvarer og fornybar energi.

I tillegg til Fjermestad er Espen Westeren, med bakgrunn fra John Fredriksens Seatankers og sist som hedgefondgründer med Titan Opportunities, hentet inn som rådgiver. Og flere ansettelser er på vei.

– Målet er å refokusere selskapet mot mer likvide investeringer, og på sikt selge oss ut av fysiske eiendeler, sier Westeren.

– Vi skal fortsett være opportunistiske, og forsøke å treffe på sykliske topper og bunner i markedene, slik Ferncliff alltid har gjort. Men erfaring fra de siste årene har vist oss at det er svært risikabelt å sitte med stålverdier når markedet faller kraftig, sier Fjermestad.

Kursgraf

– Oljeservice dreies mot fornybar

En statue av Josef Stalin pryder inngangspartiet til Ferncliff, Øystein Stray Spetalens investeringsselskap, på Skøyen utenfor Oslo sentrum.

Som hodepryd har den avdøde diktatoren fått en rød caps med det velkjente Donald Trump-sitatet «Grab them by the pussy».

Og Spetalen har definitivt grepet investeringsmulighetene som har oppstått i et brennhett aksjemarked det siste året.

AKTIV: Investor Øystein Stray Spetalen.

Blant annet var han primus motor for etableringen av det børsnoterte investeringsselskapet Saga Pure, som så langt har oppnådd fantastisk avkastning på flere investeringer innen fornybar energi og miljøvennlig teknologi.

Fjermestad kommer fra stillingen som analysesjef i Fearnley Securities. Meglerhuset har det siste året vært involvert i børsnoteringer av flere av de grønne stjernene i Saga Pures portefølje, som Horisont Energi og Bergen Carbon Solutions.

Etter ansettelsen av Fjermestad uttalte Standard Drillings styreleder Martin Nes at også fornybarsektoren kan bli interessant for selskapet fremover.

STYRELEDER: Martin Nes, mangeårig sjef i Øystein Stray Spetalens investeringsselskap Ferncliff, er styreleder i Standard Drilling.

– Flere oljetunge næringer begynner uansett å dreie seg mot fornybar sektor, det ser vi allerede med supplyskip som får flere oppdrag knyttet til vindkraft, sier Fjermestad.

Men Standard Drilling skal ikke bli et nytt Saga Pure.

– Vårt primære fokus vil være på shipping, råvarer og energi i bred forstand, alt fra kull til vindmøller, sier Westeren.

Har lastet opp med aksjer

Standard Drilling hadde en verdijustert egenkapital på 90 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal, der 50 millioner var bundet opp i eierandeler i tre store plattformforsyningsskip (PSV), åtte mindre supplyskip (OSV) og et råoljetankskip (VLCC).

– Supplymarkedet er fortsatt tøft, og de store aktørene har mange skip til salgs. Vi er heldige som ikke har gjeld på skipene, og dermed ikke trenger en like høy rate for å gå i break-even, sier Fjermestad.

Andre kvartal endte med et overskudd på 8,3 millioner dollar, mye takket være vellykkede investeringer i oljeserviceselskapene Noble og Weatherford.

Nylig ble Noble-aksjene solgt med en gevinst på 30 prosent, og økte Standard Drillings kontantbeholdning til 22,2 millioner dollar.

Spetalen er største eier i Standard Drilling med 27,3 prosent gjennom sine selskaper Tycoon Industrier og Ferncliff. Bak følger blant andre Arne Fredly med 9,7 prosent og Westerens Titan Venture med 3,8 prosent.

NEST STØRSTE EIER: Arne Fredly.

– Jeg har kjøpt 20 millioner aksjer. Så jeg har absolutt en oppside hvis vi lykkes med dette, sier Westeren.

Basert på aksjekursen de siste månedene, som stort sett har vaket rundt 1,3 kroner, innebærer det en investering på rundt 26 millioner kroner.

Fjermestad har på sin side fått 20 millioner aksjeopsjoner i Standard Drilling med strike-kurs mellom 1,25–1,40 kroner, som kan utøves de neste 18–30 månedene.

Undervurderte ESG-effekt

Etter å ha sluttet hos John Fredriksen i slutten av 2015, startet Westeren hedgefondet Titan Opportunities i 2016.

Fondet skulle profitere på en forventet oppgang i oljeserviceindustrien etter nedturen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014.

Etter en god start, som blant annet inkluderte en stor investering i Tor Olav Trøims nye riggselskap Borr Drilling, gikk det etter hvert bratt nedover.

I februar 2020, rett før pandemien inntraff, ble fondet avviklet og kapitalen tilbakebetalt til eierne. En akkumulert avkastning på drøye 17 prosent var godt under forventning.

På det tidspunktet uttalte Westeren til Finansavisen at han hadde undervurdert omfanget og betydningen av amerikansk skiferolje, og heller ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for den kraftige dreiningen av investorenes interesse mot ESG-relaterte (Environmental, Social and Governance) investeringer.

– Man må bare respektere at stadig flere investorer ikke ønsker å investere i fossil energi i det hele tatt. Med Titan opplevde jeg at flere av de største investorene inntok denne holdningen, sier Westeren.

– Hvor mye kommer dere selv til å legge vekt på samfunnsansvar og etikk i investeringsbeslutningene deres?

– Det kommer an på hva du legger i de begrepene. Vi har null problem med å investere i fossil energi, men vil være forsiktige med selskaper som har dårlig corporate governance, sier Westeren.

– Kraftig overpriset

Selv anser han det som en mulighet at flere investorer avviser oljeselskaper som investeringsobjekt, siden dette resulterer i en lav prising av slike aksjer relativt til forventet avkastning.

Tilsvarende prises flere fornybaraksjer nå svært høyt i forhold til forventet avkastning, ifølge forvalteren.

– Ta Equinor som eksempel. Når de investerer i oljeproduksjon har de en tilbakebetalingstid på under tre år, noe som gir en internrente på over 25 prosent. Når de investerer i vindmøller har de en forventet avkastning på rundt fem prosent. Slike tall bør reflekteres i de mulighetene vi vil se fremover, sier Westeren.

– Har dere planer om å shorte fornybaraksjer?

– Vi vil vurdere shorting av aksjer, uansett sektor. Personlig er jeg imidlertid overbevist om at en haug av aksjene innen fornybar sektor er kraftig overpriset, sier Westeren.

Publisert: