Eksplosjon i antall alderspensjonister

I fjor økte antallet alderspensjonister i Norge til over 800.000. Omtrent halvparten av de som har mulighet, tar ut alderspensjon før de fyller 67 år.