Kruse Smith vokser

Entreprenørfirmaet Kruse Smith hadde i 1999 et resultat før skatt på 40,2 millioner kroner. Omsetningen økte til 627 millioner kroner. Ved nyttår hadde selskapet en ordrereserve på 600 millioner kroner for dette året. Egenkapital i selskapet er nå 112 millioner kroner.