Miniheis holder kranfører i jobb

Willy Hebnes liker jobben i høyden. For noen måneder siden var arbeids— karrieren i fare, men kolleger, arbeidsgiver og NAV Rogaland visste råd.