Halvparten søker ikke i Nordsjøen

Bare halvparten av aktørene på norsk sokkel søker andeler i årets Nordsjørunde. Fire av de store utenlandske gidder ikke være med.