Mannssterkt og kvinnesvakt

Norsk næringsliv sender nesten bare menn til sine kontorer i utlandet. Årsakene er mange og ikke alle er like opplagte.