Statoil redd for å mista gassanlegga på Kårstø

Olje— og energiminister Einar Steensnæs blir i dag beden om å sikra Statoil ansvaret for vidare drift og utbygging av gassanlegga på Kårstø.