Olje-it fra Stavanger selges til Venezuela

Tietoenator har vunnet en kontrakt for leveranse av sin programvare Energy Components (EC) til tungolje-feltet Zuata i Orinoco-området i Venezuela.