Uro i Aker etter nok et nederlag

Stemningen er urolig i Aker Maritime etterat konsernet har tapt Grane og Kvitebjørn i rask rekkefølge.Engineeringmiljøet i Oslo er truet, og verftsarbeiderne på Stordbiter negler.