Satser på fornyelse av offentlig sektor

Regjeringen satser på å få flere arbeidsledige ut i arbeidslivet og fornye offentlig sektor, går det fram av forslaget til budsjettet for Arbeids— og administrasjonsdeparteme ntet.