Godt resultat for Kreditkassen

Kreditkassen hadde i fjor et resultat etter skatt og tap på 2.477 millioner kroner. Det er bedre enn i 1998, da resultatet utgjorde 1.961 millioner kroner.