Midt-Norge får lite av oljevirksomheten

Olje— og gassvirksomheten utenfor Midt-Norge gir små ringvirkninger for regionen. Møre og Romsdal sitter igjen med bare smuler av olje- og gasseventyret som foregår utenfor fylkets egen stuedør.