Vil sko seg på utslipp

Statoil forventer å slippe billigere når et handlesystem for klimakvoter kommer på plass, enn med dagens CO2-avgift.