HiS kjemper for å få studenter

Trenden er definitivt snudd, nå må universiteter og høgskoler være attraktive for å fylle alle studieplassene. Og karakterkravene er ytterligere gått ned i år.