Ap-ledelsen måtte gjøre kuvending iStatoil-saken

Ap-ledelsen led nederlag i partietssentralstyre mandag da det ble vedtatt at behandlingen av denomstridte Statoil-saken skal utsettes til landsmøtet inovember.