Vekst og jobber i OECD

OECD-landene opplever den største økonomiskeveksten på ti år. I eurosonen kan halvannen million arbeidsledigeregne med jobb i løpet av i år og neste år.