Stavanger-duo mot gigantene ioljeservice

Stavanger-selskapene Roxar og Petec alliererseg, og utfordrer kjemper som Schlumberger og Halliburton innenprogramvare for oljeindustrien.Vi har hver for oss en teknologi somer verdensledende, men vi blir spurver i tranedans når det gjeldermarkedsføring og bredde i tilbudet. Når vi samordnerprogrampakkene, har vi tro på en betydelig markedsandel iverdensmarkedet innen våre spesialiteter, sier Petec-sjef Per Ramviog Roxar-direktør Knut Fosse til Aftenbladet.