• Turid Elisabeth Solvang i Norsk Institutt for styremedlemmer sammen med Sigtona Halrynjo. Stein J. Bjørge

Kvinner må bli mer som Pippi

Kvinner i toppstillinger og med styreverv tror ikke på egne kvinnetiltak for å utjevne forskjellene.