Statoil børsnoteres - staten beholder to tredeler

Regjeringen Stoltenberg foreslår å delprivatisere inntil en tredel av Statoil og selge 20 prosent av statens andeler i SDØE Statens direkte økonomiske engasjement.