EU halverer fiskekvotene

EUs fiskeriministere er gått til drastisk reduksjon av fiskekvotene i EU-farvann. Det er et siste forsøk på å forhindre at blant annet torsk i Nordsjøen blir utryddet.