Ledigheten i Rogaland større enn landssnittet

Siden i fjor høst har det gått nedover med oss. Arbeidsledigheten i Rogaland er nå på i 3, 5 prosent, mens landsgjennomsnittet er 2,5 prosent. Stavanger har 3,7 prosent av arbeidsstyrken ledig.