• Eirik Mæhlum (27) bruker mye av sin nylig påbegynte praksistid i pleie- og omsorgsboligene i Bratromsveien bofellesskap på å prate med beboerne. Både Solveig Larsen (91) og de andre beboerne og ansatte setter pris på å få flere menn i miljøet. Ørn E. Borgen

Menn skal inn i helsesektoren

Kvinner er mindre kjønnstradisjonelle når de velger fag og yrke enn tidligere, mens menn er like tradisjonstro. Det kan gi utfordringer for helsesektoren fremover.