Havbruk: 20 av 29 bedret lønnsomheten

20 av de 29 største havbruksselskapene i Norge bedret lønnsomheten i fjor, mens ni hadde et dårligere resultat i 1999 enn i 1998, viser en oversikt fra Kontali Analyse. For selskapene samlet økte driftsmarginene fra 9,6 til 12,4 prosent.