Risavika et nasjonalt knutepunkt for sjøtransport?

Havnen i Risavika bør bli et knutepunkt for transport av stykkgods langs kysten. Det kom fram under et ideseminar i regi av Norske Shell.