• I utgangspunktet er det opp til selskapet å bestemme hva som skal betales for aksjene, men likevel ikke slik at prisen er lavere enn pålydende, skriver Sagen. Colorbox

Ansatte kjøper aksjer i bedriften. Hvilke regler gjelder?

I de siste år har det blitt mer og mer vanlig at de ansatte blir medeiere i det selskap de jobber i. Hvilke regler gelder for dette?