• persøk_10_.jpg Jonas Haarr Friestad

Du får 60.000 kroner i «junibonus»

Juni er måneden da lommebøkene fylles. Først kommer feriepengene, deretter kommer den årlige tilbakebetaling på fjorårsskatten. Da kan det være nyttig å tenke at det kommer tider også etter ferien.