• Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener det er for lett for arbeidsgivere å diskriminere gravide.

1151 slike saker på seks år

Likestillings— og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener det er for lett for arbeidsgivere å diskriminere gravide.