• - Når inntektene begynner å falle, må vi hele tiden tilpasse kostnadene. Sånn er verden, og det er greit å fortelle hvordan verden er, sier Hans Abrahamsen. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Aftenbladet-direktøren utelukker ikke nye kutt

Stavanger Aftenblad har vært gjennom flere tøffe runder med oppsigelser de siste årene. Direktøren tror nye kutt blir nødvendig.