Stjerneforvalteren ville kjøpe sin tredje bondegård - fikk nei fra kommunen

Torkell Tveitevoll Eide tjener over 40 millioner som stjerneforvalter i et av Europas største hedgefond. Nå ønsker han å kjøpe sin tredje bondegård, men Sandnes kommune har gitt avslag på hans konsesjonssøknad.

Torkell Tveitevoll Eide - her på gården på Sandved i Sandnes - har fått avslag på konsesjonssøknaden til kjøp av sin tredje bondegård på Fjogstad.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

«Sandnes kommune kan etter ei samla vurdering etter reglane i konsesjonslova av 2003, ikkje gi Torkell Tveitevoll Eide konsesjon til kjøp av landbrukseigedomen.», heter det i vedtaket fra Sandnes kommune.

Vedtaket er signert av kommunaldirektør Søren Jensen og landsbrukssjef og saksbehandler i Sandnes kommune, Brit Jorunn Haslemo. Vedtaket kan ankes til Fylkesmannen.

– Vedtaket vil bli påklaget. Ettersom saken derfor fortsatt er under behandling, har jeg ingen kommentar utover dette, skriver Tveitevoll Eide i en sms til Aftenbladet.

Jobbet seg opp i toppen av Ako Capital: Torkell (39) var Nicolai Tangens høyre hånd i milliardimperiet

Har kjøpekontrakt

Tveitevoll Eide jobber som forvalter i hedgefondet Ako Capital i London hvor han var Nicolai Tangens høyre hånd før Tangen ble sjef for oljefondet. Samtidig er han i ferd med å utvide sin portefølje innenfor gårdsbruk.

Den 22. juli undertegnet Torkell Tveitevoll Eide en kjøpekontrakt hvor det står at bonde Neri Svandalsflona selger gården med adresse Fjogstadveien 276 til den suksessrike forvalteren. Etter det har Tveitevoll Eide måttet søke Sandnes kommune om konsesjon for å erverve gården.

En søknad som han nå altså har fått avslag på.

40-åringen fra Klepp eier allerede en gård på Sandved i Sandnes og en på Ege i Egersund. Begge disse gårdene har boplikt, men har tidligere blitt drevet sammen over flere år av den samme bonden. Etter det Aftenbladet kjenner til, skal dette være årsaken til at Tveitevoll Eide fikk konsesjon til å drive disse gårdene uten å bo på gårdene selv. I tillegg leier han et stort område med beitemark av industrigründeren Bjørn Rygg like ved Dale.

«Eigedomen blir søkt erverva som tilleggsjord, og i søknadsskjema er det kryssa av for «nei» under punkt 19, der spørsmålet er om søkjar forpliktar seg til å busetja seg på eigedomen. Om omsøkte eigedom blir å sjå på som ein del av driftseininga til Eide, vil buplikt ikkje inntreffa på omsøkte eigedom, men vil kvila på driftseininga som heilhet. Slik kommunen vurderer det, høver ikkje omsøkte eigedom som del av ei samla driftseining», heter det i vedtaket.

Stjerneforvalter har kjøpt sin tredje bondegård. Det faller ikke i god jord hos alle.

Viser til departementet

Landbrukssjef og saksbehandler Brit Jorunn Haslemo henviser også til Landbruks- og matdepartementet i vedtaket.

«Det kan reisast spørsmål ved om føremålsparagrafen i konsesjonslova blir oppfylgt ved at ein person som har hovudintekta si frå anna næring, skal disponera store jordbruksareal som i tillegg ligg svært spreidd. Kommunen sluttar seg til vurderingar gjort av LMD; «Departementet antar at en eier som selv bor på eiendommen sin har større foranledning til å ivareta eiendommens ressurser i et slikt langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der.»

Torkell Tveitevoll Eide, bak, jobber som fondsforvalter i Ako Capital i London. Her er han sammen med Nicolai Tangen som var eier av selskapet før han ble sjef for Oljefondet.

Aftenbladet omtalte denne saken for halvannen uke siden. Da uttalte Torkell Tveitevoll Eide følgende:

– Det er flere medier som har tatt kontakt med meg angående denne saken, men jeg ønsker ikke å kommentere en søknad som er under behandling. Det blir feil av meg. Jeg er opptatt av å opptre ryddig i denne prosessen og venter derfor på hvilken avgjørelse Sandnes kommune faller ned på.

– Hvorfor har du kjøpt enda en gård? Og hvilke planer har du for denne?

– Det blir som sagt feil av meg å kommentere en sak som er under behandling, men jeg uttaler meg gjerne om dette når søknaden er ferdigbehandlet.

Vil avle opp wagyu-storfe

I et intervju med Aftenbladet i desember i fjor avslørte imidlertid Tveitevoll Eide at han har planer om å avle opp wagyu-storfe - en rase som er kjent for sin fantastiske kjøttkvalitet.

– Det er i hvert fall spennende å prøve å få til noe, men det er et prosjekt som tar tid, kanskje tre til fem år, og hvor mye skal klaffe. Akkurat nå er jeg mest opptatt av å ta vare på jorda og dyrene.

–Jeg tror at vi som konsumenter i framtiden ønsker å vite mer om hva vi spiser og hvor råvarene kommer fra. Og så tror jeg at folk vil ha økende grad av kvalitet. I den settingen kan det være spennende å avle opp wagyu-storfe. Rent klimatisk og geografisk er det ingenting som tilsier at vi ikke kan klare det her i området, sa Tveitevoll Eide, som selv opplyser i konsesjonssøknaden at driften består av rundt 180 storfé og 15 sauer.

Oversikt over de to gårdene som Torkell Tveitevoll Eide allerede eier på Sandved og på Ege. Den på Fjogstad ønsker han å kjøpe, mens han leier et stort område med beitemark på Dale.

Kjøpet falt ikke i god jord

Kjøpet av gården på Fjogstad har ikke bare handlet om konsesjonssøknaden, men også om en annen part som er interessert i eiendommen. Gjennom et brev til Landbrukskontoret og Sandnes kommune skriver Ole Trolsrud følgende:

«Både jeg og flere reagerer på hvordan Torkell kjøper opp gårder slik som han gjør, og vi stiller store spørsmålstegn til hvordan han skal kunne få godkjent en konsesjonssøknad til. Når han tilsynelatende bor og drifter en gård i Sandnes. Han har i tillegg kjøpt gården på Ege og forpakter en gård på Dale.»

«Hvis konsesjonssøknaden til Torkell på Fjogstadveien 276 blir godkjent anser dette til å være i strid med konsesjonsloven slik den er ment å virke.»

Overfor Aftenbladet understreker Trolsrud at det er konsesjonsloven han er spesielt opptatt av skal holdes.

– Jeg er opptatt av at loven skal fungere likt for alle - og ikke minst at den utøves slik som den har til hensikt å gjøre. Det vil være riv ruskende galt hvis Tveitevoll Eide får godkjent sin søknad, sier Ole Trolsrud, som ikke legger skjul på sin agenda i saken.

– Vi har et sterkt ønske om å kjøpe gården og bosette oss der for å drive gårdsdrift. Dersom konsesjonssøknaden til Tveitevoll Eide ikke blir godkjent, så har vi en avtale med bonden om at han selger til oss.

Publisert: