Nok et rekordår for høyere utdanning

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole er det mest populære studiet.

Det er gjennom Samordna opptak at man søker høyere utdanning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

15. april gikk fristen for å søke på høyere utdanning ut. Da ble nærmere 75.00 studieplasser lagt ut fordelt på 1821 studier, ifølge Samordna opptak.

I år er det mer enn 154.000 søkere til universiteter og høyskoler, ifølge en pressemelding fra Samordna opptak.

– I Samordna opptak vet vi ikke hvorfor folk velger å søke som de gjør, men vi kan konstatere at veksten i søkertall er størst for søkere over 30 år både til fagskoler, universiteter og høgskoler. Det er samtidig færre 18- og 19-åringer som søker sammenlignet med i fjor. Vi ser ingen klare tendenser til at flere vil studere i hjemfylket sitt, sier Terje Mørland, direktør for utdanningstjenester i Unit, i pressemeldingen.

Det er en økning på 2,2 prosent fra fjorårets rekord. Da ble coronakrisen og et usikkert arbeidsmarked trukket frem som mulige grunner. Det var hele 150.784 som hadde søkt høyere utdanning i april i fjor, det var en økning på 8,7 prosent.

I etterkant krevde blant andre fagforeningene Akademikerne og Nito at det ble flere studieplasser.

Siviløkonomutdanningen mest populær

Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet er det siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole som har flest søkere. Der har de 500 planlagte studieplasser, og 2221 har studiet som sitt førstevalg.

Studier med flest førstevalgsøkere

På andre plass finner man toll, varehandel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Det er en nykommer på listen, ifølge departementet. Der er det 35 plasser og 2064 søkere som har det som sitt første valg.

Det at det studiet øker, gjør at også utdanningsområdet jus har sterkest prosentvis økning med 37,4 prosent, ifølge Samordna Opptak. Økonomisk-administrative-fag kommer på en andre plass i prosentvis økning.

− Ofte er det de samme studiene som er de mest populære hvert år, men i år er tollutdanningen en nykommer. Dette er et spennende samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger, og som tydeligvis har vært et etterlengtet tilbud. Det er mulig TV2-serien Toll også har bidratt til å vise frem hvor utrolig spennende og viktig yrket er, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), i en pressemelding.

Toll-studiet er et av tre nye studieprogram fra Universitetet i Stavanger, ifølge en melding fra universitetet. Det er utviklet sammen med Tolletaten, og er det første av sitt slag, ifølge meldingen.

– Det er fantastisk at så mange ønsker å ta tollerutdanningen, sier Runa Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved Universitetet i Stavanger meldingen.

Studier med flest førstevalgsøkere per studieplass

Mer enn hver fjerde søker til helse og sosial

Det er flest søkere til helse- og sosialfag, ifølge kunnskapsdepartementet. Mer enn hver fjerde søker har helsefag på topp, og det er nesten 40.000 førstevalgsøkere til utdanningene.

Nesten ni prosent av alle søkere ønsker å ta sykepleierutdanningen. Det er 13.370 som har utdanningen på førsteplass, men kun 5.145 plasser.

Da søknadsfristen gikk ut 15. april fikk Samordna Opptak kapasitetsproblemer de siste to timene før fristen gikk ut. Derfor utvidet de fristen til klokken 12, 16. april.

Mørland sier i pressemeldingen at de er i gang med å utrede og planlegge fornyelse av opptakssystemet.

Publisert: