Statoil avviser kritikk mot Dragados-kontrakt

Statoil avviser kritikken fra Teknologibedriftenes Landsforening(TBL) om at Snøhvit-kontrakten er gitt til det spanske verftetDragados på mangelfullt grunnlag.