- Irak-krigen kan bli et økonomisk vendepunkt

En raskt og effektiv krig mot Irak kan snu nedgangen i verdensøkonomien. Men forutsetningen er at det ikke dukker opp overraskelser.