- Boligspekulasjon er positivt for markedet

— Boligspekulanter kjøper ikke familieboliger. De er heller ikke årsaken til at boligprisene stiger, hevder regiondirektør Einar Vevatne i Skanska Bolig.