Bonde i byen krever lofts-rydding i Tine

— Hvis Tine-ledelsen ikke opptrer ærlig og redelig framover blir jeg ikke med videre, sier bonde Karl Anders Nilsen (29) på Ullandhaug.