- Må satse på skipsfart

— Når EU satser på ekstra stimuleringstiltak til skipsfart, burdeNorge, som Europas ledende skipsfartsnasjon, føre en minst likebevisst politikk, mener Trygve Seglem i Knutsen OAS.